Főoldal»Események»Értesítés

Értesítés

A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma a 2020. március 13-i ülésén a koronavírus terjedésének megfékezése kapcsán a következőket határozta el:

1. A Farkas utcai templomban a vasárnapi istentiszteletek időpontjai a következők lesznek: 10 óra, 12 óra és 18 óra. Mindhárom alkalommal kötelezően be kell tartani a 100 fős korlátot. A templomba érkező hívek egymástól megfelelő távolságra üljenek (4 m). A helyfoglalásnál kérjük elfogadni a szolgálatos presbiterek segítségét.

2. A délelőtti istentiszteleteket az Egyházközség Facebook-oldalán követni lehet: www.facebook.com/farkasutca/

3. A keresztség szentségét vasárnaponként 9 órától szolgáltatjuk ki.

4. A Györgyfalvi úti templomban istentiszteleteket határozatlan ideig nem tartunk.

5. Nem tartunk vasárnapi iskolát, ifjúsági bibliaórákat, konfirmációi felkészítőket és gyülekezeti bibliaórákat.

6. A Lelkészi Hivatal a megszokott rend szerint tart nyitva.

7. A virágvasárnapra tervezett konfirmációt későbbi időpontra halasztjuk.

8. Az istentiszteleteken való részvétel egymás egészségének megóvásával történjen. Aki bármilyen betegség jelét észleli, kérjük, inkább otthonról kövesse a közvetítést.

Az ige indítson bizalomteljes könyörgésre mindannyiunkat:
"Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj..."

Weblapterv: Csáki Dénes