Napi ige

Amikor Nehémiás visszatért Jeruzsálembe, nem ismert rá arra a népre, amelyet otthagyott. Akik nagy áldozatok árán építették újjá az országot, egyemberként elkötelezték magukat Isten törvényének megtartására, mintha mindezt elfelejtették volna. A templomi szolgálatot elhanyagolták, nem gondoskodtak a lévitákról, a nép elvadult. Nehémiás nem kesereg. Cselekszik és imádkozik. „Emlékezz meg rólam, Istenem.” (22) Isten egyházát ma is cselekvő és imádkozó emberek építhetik. Nemzeti ünnepünkön Isten Szentlelke erre indítsa szíveinket!

Imádkozzunk hazánk vezetőiért, hogy bölcs szívhez jussanak!

Hálaáldozatunkkal támogassuk gyülekezetünkben azokat a fiatal házaspárokat, akik az életkezdésben nehézségekkel küzdenek!

Neh 13 | Róm 16,17-27

Intézmények

Weblapterv: Csáki Dénes